Blog


Het gevaar van de teek

16-04-2018

Zodra de eerste warme voorjaarsdagen zijn aangebroken, kunt u weer teken aantreffen in de natuur. De bekendste teek in Nederland is de Ixodes Ricinus. Deze teek kan besmet zijn met de borrelia burgdorferi-bacterie die o.a. de ziekte van Lyme veroorzaakt bij dieren. Borreliose, ook wel de ziekte van Lyme genoemd, geeft tal van gezondheidsklachten. Ook komen de teken Dermacentor reticulatus en Ripicephalus sanguineus in Nederland voor.

Hoe ziet een teek eruit

Teken lijken op spinnetjes en kunnen erg klein zijn: 1 tot 3 millimeter. Teken graven zich met hun kaken in de huid om zich vol te zuigen met bloed. Een volgezogen teek kan een doorsnede van 1 centimeter hebben. De onvolwassen teek, een zogenaamde nimf, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van de ziekte van Lyme. Nimfen worden gemakkelijk over het hoofd gezien omdat ze niet groter zijn dan een speldenknop.

Afb. Vastzittende teek Afb. Vastzittende teek

De start van het tekenseizoen

Vanaf april neemt het aantal teken weer toe in heel Nederland en dat betekent dat we extra alert moeten zijn op teken. Echter komen ze niet alleen voor in landelijke/bosrijke gebieden, maar ook in duinen, beschutte weilanden, parken en in uw achtertuin. Van daaruit hechten ze zich aan passerende dieren. Teken worden actief als de temperatuur boven de 7 graden Celsius komt. Teken kunnen het hele jaar actief zijn, maar openbaren zich met name in het voor- en najaar. Teken kunnen diverse infectieziekten veroorzaken zoals:

 • Ziekte van Lyme
 • Babesiose
 • Ehrlichiose
 • Anaplasmose

De bekendste ziekte die wij kennen is de ziekte van Lyme

Wat is de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een infectieziekte, die door de bacterie Borrelia Burgdorferi wordt veroorzaakt. Door een tekenbeet kan die bacterie in het lichaam terechtkomen. De ziekte van Lyme kan worden onderverdeeld in drie stadia:

 • De vroege locale ziekte van Lyme
 • De door het lichaam verspreide ziekte van Lyme
 • De chronische ziekte van Lyme

De symptomen van de ziekte van Lyme

Het meest voorkomende verschijnsel is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn:

 • Sloomheid
 • Koorts
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust
 • Uitdroging
 • Gezwollen lymfeklieren
 • Gezwollen gewrichten
 • Aantasting van de nieren
 • Dood (treedt zelden op)

Afb. Teken Afb. Ixodes Ricinus (schapenteek)

Het lastige met de ziekte van Lyme is dat het zich acuut kan openbaren, zoals sloomheid en koorts, maar symptomen kunnen zich ook pas openbaren na een aantal maanden tot jaren. Houdt dit altijd in uw achterhoofd als u merkt dat uw huisdier ziek wordt.

Extra aandacht:

 • De beruchte plek rondom de tekenbeet zoals we die kunnen zien bij mensen met Lyme, zien we zelden bij de hond of kat.
 • Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet zegt niets over het wel of niet ontwikkelen van Lyme.
 • Als u het vermoeden heeft dat uw huisdier besmet is met de ziekte van Lyme, is het aan te raden om bloedonderzoek te laten verrichten bij uw dierenarts. Bij vroegtijdige opsporing kan de ziekte worden behandeld met antibiotica.

Op vakantie met uw hond

Mocht u uw hond meenemen op reis, is het nog belangrijker om alert te zijn op teken. In bepaalde landen is het risico op een tekenbesmetting hoger, o.a. door de diversiteit van de tekenpopulatie.

Het verwijderen van een teek

Het beste is om teken zo snel mogelijk te verwijderen. Vanaf het moment dat het voedingsstadium in werking treedt, waarbij er uitwisseling van speeksel van de teek en het zuigen van bloed gaande is, is de kans het grootst dat een ziekte(s) wordt overgedragen. Dit is ook mogelijk binnen de eerste 24 uur!

 • Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen vóórdat u de teek verwijdert.
 • Pak de teek met een degelijke gegalvaniseerde tekenpincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en draai de teek eruit.
 • Noteer waar en wanneer uw huisdier op de huid gebeten is. Let op het ontstaan van klachten die passen bij de ziekte van Lyme.

Afb. Tekenpincet Afb. Tekenpincet

Mijn advies is om uw huisdier dagelijks te controleren op teken. Controleer ook na elke wandeling uw huisdier zodat een tekenbesmetting verkleind wordt.